Årsmøte 2016 NMK Sunnfjord

Stad: Klubbhuset
Tid: 10.03.2018 kl 13:00

Årsmøte NMK Sunnfjord 10.03.2018 kl 13 i klubbhuset

Sakliste    

 • Sak 1.  -Konstituering
  • Valg av møteleiar
  • Valg av referent
  • Valg av medlemmer til signering av protokoll
  • Opptelling av stemmeberettige
  • Merknader til innkalling
  • Godkjenning av sakliste
 • Sak 2.  -Årsmelding
 • Sak 3.  -Reknskap
 • Sak 4.  -Budsjett
 • Sak 5.  -Val: 2 nye medlemmer til styret samt vara
Jarle Andre Tveit   på val
Trond Ove Kvamsås   på val
Roger Nondal 1 år ikkje på val
Arild Reiakvam 1 år ikkje på val
Andre Birkelid (John Andre Grimseth)   på val
Vara: Sanna Erle  1 år på val

 

Valkomite: Robert Ask og Jo Enersvold

Årsmøte avsluttes.

Etter årsmøte:

 • Dugnad utleigekartar for  at desse skal bli klar til overtaking av Jølster Rafting
 • Dugnad innvendig bygg
 • Dugnad tidtakerbu