Årsmøte 2019 NMK Sunnfjord

Stad: Klubbhuset
Tid: 10.03.2019 kl 14:00

Årsmøte NMK Sunnfjord 10.03.2019 kl 14 i klubbhuset

Sakliste    

 • Sak 1.  -Konstituering
  • Valg av møteleiar
  • Valg av referent
  • Valg av medlemmer til signering av protokoll
  • Opptelling av stemmeberettige
  • Merknader til innkalling
  • Godkjenning av sakliste
 • Sak 2.  -Årsmelding
 • Sak 3.  -Reknskap
 • Sak 4.  -Budsjett
 • Sak 5.  -Val: 2 nye medlemmer til styret samt vara
Jarle Andre Tveit på val
Trond Ove Kvamsås ikkje på val
John Andre Grimseth ikkje på val
Arild Reiakvam på val
Roger Nondal på val
Vara: Terje Rosvoll ikkje på val

 

Valkomite: Jo Enersvold og Robert Ask

Årsmøte avsluttes.

Etter årsmøte:

 • Utbygging bane
 • Rekruttering av nye medlemmer
 • Kurs og opplæring
 • Aktivitetskalender