Årsmøte 2016 NMK Sunnfjord

Stad: Kråkenesmarka Motorsportsenter
Tid: Søndag 05.03.2016 kl 13     

Sak 1.  -Konstituering

  • Valg av møteleiar
  • Valg av referent
  • Valg av medlemmer til signering av protokoll
  • Opptelling av stemmeberettige
  • Merknader til innkalling
  • Godkjenning av sakliste

Sak 2.  -Årsmelding

Sak 3.  -Rekneskap 2016

Sak 4.  -Budsjett 2017

Sak 5.  -Val: 2 nye medlemmer til styret

Årsmøte avsluttes

 

Etter årsmøte

Info om:

  • Aktivitetsdag
  • Lisenskurs