Årsmøte 2015 NMK Sunnfjord

Stad: Kråkenesmarka Motorsportsenter
Tid: Søndag 13.03.2016 kl 17

 • Sak 1.  -Konstituering
  • Valg av møteleiar
  • Valg av referent
  • Valg av medlemmer til signering av protokoll
  • Opptelling av stemmeberettige
  • Merknader til innkalling
  • Godkjenning av sakliste
 • Sak 2.  -Årsmelding
 • Sak 3.  -Rekneskap 2015
 • Sak 4.  -Budsjett 2016
 • Sak 5.  -Val: 2 nye medlemmer til styret
 • Sak 6.  -Sette bort gokartutleiga til Jølster Rafting. Saka blir presentert på årsmøte. Dei som ynskjer informasjon om saka før møtet kan ta kontakt med styret.

Årsmøte avsluttast.

Etter årsmøte

Info om:

 • Lisenskurs v/Jarle
 • Gokartskule v/Jon Harald