Om bakkeløp

Bakkeløp er ei motorsportgrein kor førarane køyrer ei fastlagt, stigande løype på kortast mogleg tid.

Bakkeløp er ei av de eldste formene for motorsport, og det første løpet ble halde nær Nice i Frankrike den 31. januar 1897. Bakkeløpet som vert halde på Shelsley Walsh i England er verdas eldste løp som framleis blir arrangert, og har blitt kjørt langs den same løypa sidan 1905.

Ein anna type bakkeløp køyrast med motorsyklar som køyrer rett opp ekstremt bratte bakker. Vinnaren er den som kjem høgst, eller i tilfelle fleire kjem til toppen, den raskaste. Denne typen motorsport har lange tradisjonar i USA, og har også vert populær i Frankrike og Østerrike sidan 1980-tallet.

Bakkeløp arrangerast i dag over hele verden, også i Norge.