Treningstider

Tysdag kl 17:00 til 20:00.
Fredag og søndag etter avtale.

Treninga

Når vi har treningar byrjar vi med å gå over kartane og gjere dei klar til køyring.
Vi har forskjellige klassar og samlinga er sosial. Det er moglegheit for informasjon og opplæring, samt å dele råd og tips.
Mange klassar kan køyre i lag. På treningane kjem dette heilt an på kven som møter opp.